Γρηγορίου Λαμπράκη 109 18534 Πειραιάς-Πασαλιμάνι

Τηλ: 210 4129608   210 4123771

balabanos@abalabanos.gr

Αριθμός ΓΕΜΗ : 54824709000

Επικοινωνήστε μαζί μας